Bilety na pociąg – ulgi dla dzieci i młodzieży

Bilety na pociąg – ulgi dla dzieci i młodzieży

Ulga ustawowa na bilety na pociąg przysługuje w Polsce dzieciom oraz młodzieży uczęszczającej jeszcze do szkoły albo pobierającej naukę w języku polskim w innych krajach. Celem skorzystania ze zniżki konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych.

Bilety na pociąg – z jakich ulg mogą skorzystać dzieci?

Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły w Polsce, mają prawo skorzystać z tak zwanej ulgi szkolnej w dwóch wymiarach:

  • 49% – w pociągach osobowych (regionalnych) oraz pospiesznych na podstawie okazania miesięcznych biletów imiennych,
  • 37% – we wszystkich typach pociągów (ekspresowe, pospieszne, osobowe) za okazaniem biletów jednorazowych.

Do ulgi szkolnej mają prawo dzieci oraz młodzież w czasie odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do chwili ukończenia szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej publicznej, albo niepublicznej mającej uprawnienia publicznej szkoły, jednakże nie dłużej aniżeli do ukończenia 24 roku życia (dzień tychże urodzin oznacza utratę uprawnień do ulg). Aby możliwe było podróżowanie pociągiem na podstawie biletu ze zniżką 37% albo 49%, w czasie kontroli konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej (honorowana jest także mLegitymacja szkolna na aplikacji mObywatel) razem z dokumentem, który pozwala na stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie został on określony w legitymacji.

Ulga z odpowiednim zaświadczeniem

W przypadku przejazdów koleją dziecku, które uczęszcza do zerówki, przysługuje ustawowa ulga 37 procent, na bilety miesięczne zaś 49 procent. Musi jednakże w czasie przejazdu posiadać właściwy dokument. Będzie to zaświadczenie na temat spełniania obowiązkowego przedszkolnego przygotowania rocznego, które wydawane jest przez placówkę albo e-legitymacja plastikowa przedszkolna dla dzieci z niepełnosprawnością spełniających obowiązek przedszkolnego przygotowania rocznego.

Jeżeli chcemy podróżować pociągiem z dzieckiem, które uczęszcza do zerówki i skorzystać z ulgowych przejazdów, powinniśmy mieć odpowiednie zaświadczenie i okazać je podczas kontroli wraz z biletem na przejazd Polregio. Jeżeli zaś nasze dziecko ukończyło szósty rok życia, niemniej nie chodzi do zerówki, może skorzystać z ulgi na przejazdy na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego wydawanego przez dyrektora podstawowej szkoły publicznej. Jeśli będziemy mieli na względzie te proste zasady, tańsze podróżowanie z pociechą nie powinno stanowić problemu.

Nie posiadasz zaświadczenia?

Sam wygląd dziecka nie może stanowić podstawy do skorzystania z ulgi. Powinniśmy posiadać dla niego bilet razem z ważnym i odpowiednim dokumentem. Jeżeli nie posiadamy zaświadczenia, powinniśmy nabyć normalny (pełnopłatny) bilet.

Ulgi ustawowe tyczą się przejazdów na terenie naszego kraju. W wypadku przejazdów międzynarodowych dostępne mogą być zupełnie inne ulgi dla dzieci oraz młodych osób. Część spośród przewoźników oferuje jednakże ulgi handlowe (na przykład dla osób poniżej 26 roku życia czy jadących razem rodzin), z których możliwe, iż będziemy mogli skorzystać.